Mondoñedo Casa Álvaro Cunqueiro

En relación coas declaracións dos socialistas de Mondoñedo sobre o proxecto para a Rehabilitación da Casa de Álvaro Cunqueiro, o Goberno local di:

1.- Resulta incomprensible que os socialistas e a súa voceira Esperanza González se dediquen a criticar un proxecto que nin tan sequera coñecen. Lémbraselle que ten concedido acceso ao proxecto para o día 16 de outubro. Polo que, invitámola a que non fale do que non sabe nin coñece ata que teña estudada a documentación.

2.- Ademais, estamos ante un caso evidente dos socialistas locais de ‘onde dixen digo, digo diego’, tendo en conta que durante anos o PSOE perseguiu o desenvolvemento dun proxecto na casa de Álvaro Cunqueiro, que non lograron sacar adiante nin tan sequera chegaron a acordos. Un ministro do PSOE apostaba polo proxecto, e terán que explicar o que lles ofrecían eles. Dóelles que sexa un goberno do Partido Popular o que vaia poñer en valor este edificio na localidade en homenaxe ao ilustre escritor.

3.- Os socialistas tampouco están lexitimados para dar leccións sobre o reparto e a xestión dos fondos públicos e moito menos en canto a emprego se refire. Tendo en conta que a súa desidia e nula xestión provocou que empresas non se asentasen na localidade. Pese a estar informados, ocasionaron a perda de postos de traballo en Mondoñedo e un investimento de tres millóns de euros.

4.- Dende o Goberno do Concello de Mondoñedo sacamos adiante un proxecto ansiado na localidade, a través do que creamos non só un Museo en torno a figura de Álvaro Cunqueiro, senón que tamén esta iniciativa traerá consigo a dinamización da actividade cultural na localidade, a promoción das actividades turísticas e, polo tanto, un claro beneficio económico para o concello de Mondoñedo.

Publicidad