O Concello de Mondoñedo mellora a visualización dos recursos turísticos locais no Google maps

O Concello de Mondoñedo mellora a sinalización virtual dos recursos turísticos locais coa finalidade de ampliar a súa promoción e poñelos en valor e faino a través da posta en marcha dun proxecto de xeoreferenciación (localización xeográfica) destes puntos de interese para o turista. A alcaldesa da localidade, Elena Candia, asegura que a “boa presenza no espazo virtual é clave na promoción turística de Mondoñedo e por iso queremos aproveitar todas as ferramentas que nos ofrecen as novas tecnoloxías”.

En concreto, dende a administración local desenvolveuse un proxecto de xeoreferenciación dos recursos turísticos mindonienses co emprego de novas tecnoloxías, o que permite unha mellor xeolocalización dos recursos. Deste xeito, o Google Maps reflicte con máis exactitude os roteiros grazas a publicación de fotografías esféricas que percorren distintas rutas do Concello e que enlazadas entre si fan posible realizar un percorrido virtual polas zonas de maior interese turístico da localidade.

Roteiros virtuais con imaxes en 360 grados

Os roteiros e elementos puntuais fotografáronse mediante cámaras 360º, obtendo unha imaxe esférica en cada posicionamento. Estas fotografías retocáronse e reviráronse co obxecto de que as coordenadas se axeitasen á posición real. Unha vez xeorreferenciadas, as fotografías integráronse no Google Maps e posteriormente enlazáronse unhas con outras de maneira que se consigue un efecto de realidade virtual no que se pode desprazar dunha fotografía á seguinte ó longo dos lugares de maior interese turístico do concello de Mondoñedo.

A maiores, Google permite o uso da súa API de mapas para mostrar mapas en páxinas web e así introducíronse as rutas e os puntos de interese nos mapas de Google que posteriormente se incluirán na web oficial do Concello de Mondoñedo, www.concellomondonedo.es. Unha vez estea isto introducido, o usuario final poderá acceder a cada ruta sen ningún problema.

Ligazóns dalgunhas das rutas de interese público

Capela de San Lazaro

Hospital de San Lazaro

Catedral

Palacio episcopal

Muralla Medieval

Capela de San Roque

Santuario da Virxe dos Remedios

Fonte Vella

Consistorio vello

Seminario Conciliar Santa Catalina

Mosteiro da Concepción

Convento de Alcántara

Hospital San Paulo e San Lazaro

Casa do Concello

Igrexa parroquial de Santiago

Cemiterio Vello

Pazo de Caión

Ponte de San Lazaro

Ponte do Pasatempo ou de Ruzos

Capela de Santiago

Catedral de Mondoñedo (interior, ruta)

Barrio dos Muiños (ruta)

Cova do Rei Cintolo(ruta)

Axuda da Xunta de Galicia

Elena Candia defendeu a importancia e o “efecto positivo” deste proxecto xa que o uso das novas tecnoloxías “son esenciais” para a posta en valor dos “nosos recursos turísticos, dalos a coñecer e que o usuario poda aprecialos nas melloras calidades e condicións posibles”.

Segundo explica a alcaldesa, este proxecto desenvolveuse ao abeiro da subvención concedida pola Xunta de Galicia en apoio aos investimentos para uso público en infraestruturas recreativas, información turística e infraestrutura turística a pequena escala, mediante o fomento da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos no medio rural.

volver